Poradenstvo pre podnikateľov v AT/DE

Registrácie na úradoch

Podnikáte alebo sa chystáte podnikať v Rakúsku, či Nemecku? Poradíme vám aké registrácie a iné administratívne požiadavky sú potrebné na vykonávanie vašej činnosti v daných krajinách. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti vymáhania pohľadávok vám vieme poradiť, na čo všetko treba myslieť a aké registrácie sú potrebné. V prípade ak si neviete takéto registrácie zariadiť sami, my vás zaregistrujeme. Neberte registrácie na ľahkú váhu! V prípade, ak by vám prišla kontrola na pracovisko, môžete byť sankcionovaný. Taktiež sa môžete dostať do situácie, že vám zamestnávateľ odmietne zaplatiť vašu odvedenú prácu. V prípade, ak nie ste registrovaný na príslušných úradoch, môžu na vás pozerať ako na nelegálneho pracovníka a vaša odvedená práca vám nemusí byť zaplatená.

Overenie bonity obchodného partnera

Ako sa vraví, dôveruj, ale preveruj! Overte si bonitu partnera, pre ktorého budete pracovať. Neraz sa stalo, že spoločnosť, pre ktorú sa chystáte pracovať je buď schránková spoločnosť, ktorá nemá žiaden majetok alebo sa nachádza v zlej platobnej kondícii, prípadne má exekúcie a dlhy kvôli ktorým sa môže stať, že vaša práca nebude zaplatená.

Poradenstvo v oblasti účtovníctva

Medzi najčastejšie príčiny nevyplatenia odmeny za odvedenú prácu, patria práve zle vystavené faktúry, ktoré nie sú akceptované zo strany obchodného partnera. Ukážeme vám, ako správne vystavovať faktúry podľa platných zákonov krajín, v ktorých prácu vykonávate. Nie je faktúra, ako faktúra. Vystavíme vám vzorovú faktúru, podľa ktorej si môžete aj sami viesť účtovnú agendu.

Dôležité doklady na prácu

Viete, aké doklady sú potrebné na prácu, ktorú vykonávate? Vďaka našim skúsenostiam vám vieme vypracovať dokumenty na mieru, ktoré potrebujete. Tie zároveň slúžia na vašu ochranu a minimalizujú riziko nezaplatenia odmeny za vykonanú prácu. V prípade, ak sa dostanete do situácie, že vám nie je vyplatená odmena, úspešnosť vymoženia vašej odmeny závisí od dokladov, aké sa používajú počas práce.

Overenie vašich budúcich zmlúv

Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s vašim obchodným partnerom alebo zamestnávateľom? My vám zmluvu preštudujeme a skontrolujeme, či je korektne vypracovaná, upozorníme vás na všetky body, ktoré by vám mohli v budúcnosti spôsobiť problémy. Poradíme vám, na čo si dávať pozor a čo môže mať za následok nevyplatenie vašej odmeny. Vysvetlíme vám vaše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.