Pomáhame klientom

KRYPTO PODVODY - KNOW-HOW
ako získať Váše KRYPTO.

 

Nerobíme rozdiely

Vymáhaním pohľadávok pomáhame
fyzickým aj právnickým osobám
zvládnuť ich starosti.

 

Nepoznáme žiadne hranice

Náš tím tvoria spoľahliví profesionáli,
ktorí vyriešia vašu požiadavku
v každej krajine EÚ.

 

Sme ľudskí

Rozprávame vašim jazykom,
pretože dôvera a porozumenie
sú u nás na prvom mieste.

1
1
 

Pomáhame klientom

KRYPTO PODVODY - KNOW-HOW
ako získať Váše KRYPTO.

 

Nerobíme rozdiely

Vymáhaním pohľadávok pomáhame
fyzickým aj právnickým osobám
zvládnuť ich starosti.

 

Nepoznáme žiadne hranice

Náš tím tvoria spoľahliví profesionáli,
ktorí vyriešia vašu požiadavku
v každej krajine EÚ.

 

Sme ľudskí

Rozprávame vašim jazykom,
pretože dôvera a porozumenie
sú u nás na prvom mieste.

1
1

Zadarmo

NO WIN, NO FEE

Pokým nezískate vašu
pohľadávku späť.

*

 • Poradenstvo
 • Preštudovanie prípadu
 • Posúdenie likvidity na SK a CZ trhu
 • Mimosúdne inkaso
 • Neúspešná pohľadávka

Provízia

Individuálna odmena podľa vopred dohodnutých podmienok.

Zadarmo

NO WIN, NO FEE

Pokým nezískate vašu
pohľadávku späť.

*

 • Poradenstvo
 • Preštudovanie prípadu
 • Posúdenie likvidity na SK a CZ trhu
 • Mimosúdne inkaso
 • Neúspešná pohľadávka

Provízia

Individuálna odmena podľa vopred dohodnutých podmienok.

Pomáhame klientom svojimi znalosťami
a prístupom, pretože nás baví naša práca.

Klienti

  Poradca

  Časté otázky klientov

  Pracujete aj v zahraničí?

  Áno. V zahraničí vám môžeme pomôcť nielen s poradenstvom, analýzou problému, pripomienkovaním zmlúv v cudzom jazyku, či prípravou právnej dokumentácie, ale aj osobným zastupovaním na súde, či rokovaniach. Zároveň Legal Help je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EÚ, môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek.

  Poskytujete služby aj menším firmám a e-shopom?

  Naše služby poskytujeme fyzickým osobám, aj právnickým osobám bez obmedzení veľkosťou firmy. Práve pre majiteľov e-shopov máme unikátny produkt. Na základe upravenia obchodných podmienok v súlade s obchodným zákonníkom a uzavretím spolupráce s našou inkasnou spoločnosťou, vieme vymôcť od neseriózneho zákazníka vami vzniknuté náklady spojené s balením a prepravou produktu. Pri tovare, ktorý nebol prebratý bez udania dôvodu a tým boli porušené obchodné podmienky vzniká nárok na náhradu škody a vaša spoločnosť nebude znášať žiadne náklady spojené s vymáhaním, to znamená pre vás je bezplatná.

  Koľko ma to bude stáť ?

  Každá služba disponuje inými platobnými podmienkami. V tomto prípade vám opíšeme proces vymáhania pohľadávky. Naša spoločnosť sa snaží vymáhať ekonomickým spôsobom, preferujeme mimosúdnu dohodu a snažíme sa eliminovať všetky možne poplatky, ktoré by mohli vzniknúť. Ak sa nám nepodarí uzavrieť mimosúdnu dohodu, preveríme bonitu dlžníka. Vami odsúhlasenú pohľadávku prihlásime na príslušný súd, kde vám vznikajú prvotné náklady (súdne trovy a trovy právneho zastúpenia). V tomto prípade sa účtuje klientovi iba zákonný poplatok na podanie žaloby a súdny poplatok. Poplatky sú v plnej výške vratné.

  LEGAL HELP INT., a.s.

  Rybné námestie 1
  811 02 Bratislava

  *Pred začiatkom spolupráce je nevyhnutné uhradiť jednorazový administračný poplatok