INKASNÉ SLUŽBY

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Podstatou nášho prístupu vymáhania je zachovať vaše obchodné vzťahy minimálne tak dobré, ako boli pred vymáhaním dlhu.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je administratívna služba, ktorej úlohou je v čo najkratšom čase vymôcť peniaze z nezaplatených faktúr po lehote splatnosti od vašich obchodných partnerov (dlžníkov) tak, aby sa nepokazili  vaše obchodné vzťahy.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy, preto je nazývané aj mandátne vymáhanie pohľadávok. Po odovzdaní potrebných podkladov o vašich dlžníkov, začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania. Táto fáza prebieha písomne, telefonicky a osobne. Za účelom urovnania dlhu uzatvárame s dlžníkom uznanie záväzku alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa nám pohľadávku nepodarí vymôcť mimosúdne, na základe získaných informácií vám odporučíme ďalší postup.

Priebeh

  • Stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať
  • Pripravíme vám individuálnu ponuku a návrh mandátnej zmluvy
  • Po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy, môžete na nás delegovať prípady na vymáhanie

Výhody

  • Žiadne úvodné, zálohové či spracovateľské poplatky
  • Psychologický efekt tretej strany
  • Pôsobíme v celej EÚ
  • Získame dodatočné informácie o dlžníkovi
  • Dodáme pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania
  • Účtujeme províziu výhradne na základe úspešnosti
  • Platíte z reálne vymožených finančných prostriedkov, po prevedení na váš účet

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.

„Vďaka individuálnemu prístupu sa pýšime vysokou úspešnosťou pri dosahovaní cieľov projektu. Úspešnosť pri skorom odovzdaní pohľadávky do našej správy je až 85%. Pomocou špeciálneho know-how zredukujeme čas vymáhania až o 70% v porovnaní s konkurenčnými inkasnými spoločnosťami. Všetky inkasné konania sú vedené v súlade so zákonom SR. Pracujeme v zmysle zákona SR a v súlade s etickým kódexom a morálnymi zásadami. Náš tím špecializovaných odborníkov s dlhoročnou praxou sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním za vás.“