OSTATNÉ SLUŽBY

Kontrola zmlúv

Skontrolujte si zmluvy skôr, než bude neskoro. Kontrolu vykonáme a potrebnú dokumentáciu dodáme klientovi do 2 dní. Prevažne vykonávame kontrolu zmluvy v oblasti zahraničných subjektov.

 • Kúpna zmluva
 • Zámenná zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Zmluva o pôžičke
 • Zmluva o výpožičke
 • Nájomná zmluva
 • Príkazná zmluva
 • Zmluva o obstaraní zájazdu
 • Konanie bez príkazu
 • Zmluva o úschove
 • Zmluva o ubytovaní
 • Zmluva o preprave
 • Sprostredkovateľská zmluva

Priebeh

 • Pošlete vaše dokumenty ku kontrole
 • Prekontrolujeme a zverifikujeme zmluvy
 • Navrhneme klientovi korekciu resp. odporučíme/neodporučíme podpísanie

Výhody

 • Nepotrebujete ovládať cudzí jazyk
 • Všetky administratívne procesy vyriešime za vás
 • Na základe dlhoročnej spolupráce máme omnoho výhodnejšie ceny ako bežný klient

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.