Zakladanie a zmeny v spoločnostiach

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Najbežnejšia forma obchodnej spoločnosti na Slovensku. Atraktívna z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia a právnej istoty majiteľov.

Založenie je možné aj len jednou fyzickou osobou, ktorá môže zároveň vykonávať aj funkciu konateľa spoločnosti.

Priebeh

  • Po vyplnení formuláru vám emailom zašleme potrebné dokumenty na podpis
  • Dokumenty podpíšete u notára, resp. na matrike a zašlete nám poštou
  • Vybavíme živnostenské oprávnenie na živnostenskom úrade
  • Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
  • Zašleme vám prvovýpis z obchodného registra vašej novej s.r.o.
  • Zaregistrujeme vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade

Výhody

  • Bez potreby splatenia 5000 euro na bankový účet
  • Garancia založenia do 14 pracovných dní
  • Dokumenty k založeniu s. r. o. vypracujeme do 3 hodín
  • Bezplatné poradenstvo počas celého procesu zakladania s. r. o.

Zmeny v obchodnom registri

V súčinnosti s advokátskou kanceláriou zabezpečujeme realizáciu širokého spektra zmien v obchodných spoločnostiach. Využitím elektronického podania dochádza ku významnej úspore správnych a súdnych poplatkov ako aj času potrebného na realizáciu služby.

Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti (či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov) nie je práve najpríjemnejším procesom a zároveň patrí medzi administratívne zložité úkony. Bez ohľadu na to, či vás k zrušeniu viedli finančné dôvody alebo nezhody so spoločníkmi, musíte pri zrušení spoločnosti postupovať precízne. Zároveň je potrebné držať sa legislatívy, pretože nezákonné zrušenie firmy a jej výmaz z obchodného registra môžu mať za následok obvinenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a pod.

Zrušenie spoločnosti nie je len ukončenie podnikania. Spoločnosť je treba v niektorých prípadoch ukončiť likvidáciou a zároveň ju vymazať z obchodného registra. Ide o pomerne dlhý a náročný proces. Zrušte svoju firmu úspešne a do úplného konca v súlade s platnou legislatívou.

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.