INKASNÉ SLUŽBY

Skoré inkaso pohľadávok

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a omnoho jednoduchšia, ako ich následné vymáhanie.

Služba skorého inkasa má dva varianty. Kontaktovať zákazníka ešte pred splatnosťou pohľadávky alebo kontaktovať zákazníka tesne po splatnosti pohľadávky.

Takýmto spôsobom získame informácie o tom, či bude vaša faktúra uhradená. V prípade problému ocení aj váš partner včasný návrh riešenia, ktorým predídete vzniku nedobytnej pohľadávky.

Priebeh

  • Kontaktovanie partnera krátko pred splatnosťou faktúry (3-4 dni), zistíme či dôjde ku konkrétnej úhrade včas
  • Kontaktovanie krátko po splatnosti (10-14 dní), zistíme dôvody neuhradenia faktúry
  • Pri službe skorého inkasa vystupujeme vo vašom mene, tzn. zákazník nevie, že je kontaktovaný treťou stranou
  • V prípade, ak váš partner vie o meškaní platieb, alebo iných ťažkostiach, vieme ponúknuť vhodnú formu zabezpečenia pohľadávky

Výhody

  • viete včas zvoliť správny postup
  • zníženie rizika vzniku pohľadávok
  • zníženie finančných aj časových nákladov na neskoršie vymáhanie pohľadávok
  • budovanie partnerskej dôvery a vzťahu

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.