Kto sme

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na európskom trhu už viac ako 7 rokov a špecializuje sa na vymáhanie pohľadávok v rámci celej Európskej únie. Spoločnosť Legal Help sme založili v roku 2018 s úmyslom rozšíriť portfólio produktov, ako reakciu na špecifické požiadavky zo strany klientov.

,,Čas sú peniaze.“ Preto je našim cieľom v čo najkratšom čase uspokojiť potreby našich klientov.

Na základe našich bohatých skúseností, vieme ukončiť väčšinu inkasných prípadov s dlžnou stranou mimosúdnou dohodou. Na rozdiel od právnych kancelárií sa špecializujeme na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ale aj na súdne vymáhanie pohľadávok, pričom naši zamestnanci sú na túto činnosť špeciálne vyškolení. Našou aktívnou prácou s pohľadávkami motivujeme klienta, aby z veľkej miery urobil preventívne opatrenia v oblasti pohľadávok a aktívne tým predchádzal dlžníkom a neplatičom.

„Prevencia je vždy lacnejšia ako riešenie následkov.“ Preto vám radi poradíme, ako sa máte správať, aby vám v budúcnosti nevznikali nedobytné pohľadávky.

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na európskom trhu už viac ako 7 rokov a špecializuje sa na vymáhanie pohľadávok v rámci celej Európskej únie. Spoločnosť Legal Help sme založili v roku 2018 s úmyslom rozšíriť portfólio produktov, ako reakciu na špecifické požiadavky zo strany klientov.

„Aj právnici sú ľudia a dokážu hovoriť ľudskou rečou. Zakladáme si na dobrých obchodných vzťahoch, kde hlavné piliere tvoria dôvera a porozumenie.“

JUDr. Martin Brna

Veríme, že sa rozhodnete pre spoluprácu s nami.

Naše POSLANIE

„Pomáhať spoločnostiam viesť férové jednanie a plnenie dohodnutých podmienok“.

Naša VÍZIA

„Byť strategickým partnerom pre renomované spoločnosti v oblasti mimosúdneho a súdneho inkasa v Strednej Európe, bez ktorého si nevedia predstaviť svoje podnikanie“.