INKASNÉ SLUŽBY

Vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Sme špecialisti na mimosúdne aj súdne vymáhanie pohľadávok v zahraničí. Naši experti na trhy v celej EÚ a globálna sieť partnerských advokátskych kancelárií, vám pomôžu v zahraničí zrealizovať mimosúdne aj súdne vymáhanie pohľadávok.

Týmto spôsobom vieme eliminovať jazykovú a legislatívnu bariéru vo viac ako 25 krajinách sveta.

Priebeh

  • Stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať
  • Pripravíme vám individuálnu ponuku a návrh mandátnej zmluvy
  • Po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie

Výhody

  • Žiadne úvodné, zálohové či spracovateľské poplatky
  • Účtujeme províziu výhradne na základe úspešnosti
  • Možnosť komunikovať s dlžníkom v jeho materskej reči
  • Psychologický efekt tretej strany
  • Získame dodatočné informácie o dlžníkovi
  • Dodáme pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.