OSTATNÉ SLUŽBY

Zastupovanie advokátom v celej EÚ

Sme jednou z popredných medzinárodných kancelárií, ktorí majú zastúpenie pre obchodné  a občianske  právo v celej EÚ.

Podnikateľské prostredie v srdci Európy je dynamické a rozmanité – z hľadiska kultúry, reči a aj z hľadiska právnych predpisov. Sme blízko svojich klientov, radíme im s podnikateľským rozhľadom a vedieme ich k dosiahnutiu stanoveného cieľu. Naše partnerstvá v jednotlivých metropolách vytvárajú rozsiahlu sieť odborníkov, ktorí navzájom spolupracujú v rámci pracovných skupín. Naše medzinárodné tímy odborníkov vám ponúkajú odborné zastúpenie priamo na mieste ako málokto iný.

Priebeh

  • Pošlete dokumenty ku kontrole
  • Po preštudovaní daného prípadu, vám navrhneme najlepšie možné riešenie (časovo aj ekonomicky)
  • Odovzdáme prípad do mandátu najvhodnejšiemu advokátovi na zastupovanie
  • Detailne vás budeme informovať o stave prípadu v mesačných intervaloch

Výhody

  • Nepotrebujete ovládať cudzí jazyk
  • Všetky administratívne procesy vyriešime za vás
  • Na základe dlhoročnej spolupráce máme omnoho výhodnešie ceny ako bežný klient

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.