INKASNÉ SLUŽBY

Insolvenčné služby

Sme špecialisti na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EÚ. Vďaka tomu môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek. 

Pokiaľ váš zákazník vyhlásil úpadok ešte pred zaplatením vášho tovaru alebo služieb, môžete minimalizovať svoje straty v insolvenčnom riadení. To býva obvykle zdĺhavý a náročný proces a môže sa stať ešte náročnejším pokiaľ sa jedná o dlžníka v zahraničí.

Do insolvenčných služieb patrí:

 • Cedenie a podpora v rôznych medzinárodných procesoch prihlásenia pohľadávky
 • Expresná reakcia – pokiaľ sa spoločnosť dostane do likvidácie, je dôležité pohľadávku rýchlo prihlásiť a tým zvýšiť šancu na vymoženie
 • Prihlásenie pohľadávky – prihlásime za vás pohľadávku, budeme sledovať jej stav a poskytovať vám o nej potrebné informácie
 • Odstránenie prekážok spojených s medzinárodnými insolvenciami ako sú rôzne právne predpisy, jazyk a miestne postupy

Priebeh

 • Návrh insolvečného konania
 • Predbežná správa o preskúmaní majetku dlžníka
 • Vyhlásenie insolvenčného konania
 • Uspokojenie veriteľa
 • Ukončenie insolvenčného konania

Výhody

 • Kompletný podnikatelský servis
 • Osobitný prístup
 • Kvalitné poradenstvo v oblasti celého insolvenčného práva

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.